Tủ lạnh Haier

 • Tủ lạnh Haier 301L HRF-345AT

  Giá bán: 8.690.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Dung tích 301L (ngăn đông 103L, ngăn lạnh 198L)
  Diệt khuẩn công nghệ Nano bạc
  Không đóng tuyết
  Khử mùi hiệu quả
 • Tủ lạnh Haier 252L HRF-285AT

  Giá bán: 7.790.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Tính năng Plasma CARE
  Tính năng Vitamin C MAX
  Tính năng Nano Ag+ SMART
  Khay kính chịu lực
  Luồng lạnh đa chiều
  Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS
 • Tủ lạnh Haier 186L HRF-205A(B/C)

  Giá bán: 6.390.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  - Dung tích: 186 lít
  - Kiểu tủ: 2 cánh, không đóng tuyết
  - Kích thước: 528 x 1419 x 613,5 mm
  - Tính năng Plasma CARE, công nghệ Nano bạc khử mùi, diệt khuẩn
  - Cân bằng độ ẩm, cung cấp vitamin C
  - Luồng lạnh đa chiều, làm lạnh nhanh. Khay kính chịu lực
 • Tủ lạnh Haier 205L 205AES

  Giá bán: 5.490.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Diệt khuẩn, khử mùi Cân bằng độ ẩm Khay kính chịu lực Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều
 • Tủ lạnh Haier 205L HRF-205AS

  Giá bán: 6.290.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Diệt khuẩn, khử mùi Cân bằng độ ẩm Khay kính chịu lực Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều
 • Tủ lạnh Haier 180L HRF-185AS

  Giá bán: 5.690.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Diệt khuẩn, khử mùi Cân bằng độ ẩm Khay kính chịu lực Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều
 • Tủ lạnh Haier 165L HRF-185A(B/C/S)

  Giá bán: 5.790.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  - Dung tích: 165 lít
  - Kiểu tủ: 2 cánh, không đóng tuyết
  - Kích thước: 528 x 613,5 x 1279 mm
  - Công nghệ đèn LED UV ở ngăn lạnh, công nghệ Nano bạc khử mùi, diệt khuẩn
  - Cân bằng độ ẩm, cung cấp vitamin C
  - Luồng lạnh đa chiều, làm lạnh nhanh. Khay kính chịu lực
 • Tủ lạnh Haier 207L HRF-225A(B/C)

  Giá bán: 6.690.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  - Dung tích: 205 lít
  - Kiểu tủ: 2 cánh, không đóng tuyết
  - Kích thước: 528 x 1484 x 633,5 mm
  - Tính năng Plasma CARE, công nghệ Nano bạc khử mùi, diệt khuẩn
  - Cân bằng độ ẩm, cung cấp vitamin C
  - Luồng lạnh đa chiều, làm lạnh nhanh. Khay kính chịu lực
 • Tủ lạnh Haier 186L HRF-205A(S)

  Giá bán: 6.290.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  • Không đóng tuyết
  • Luồng lạnh đa chiều
  • Công nghệ Silver Nano
 • Tủ lạnh Haier 207L HRF-225A (S)

  Giá bán: 6.690.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  • Không đóng tuyết
  • Luồng lạnh đa chiều
  • Công nghệ Silver Nano
 • Tủ lạnh Haier 186L HRF-205AEC

  Giá bán: 5.490.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Diệt khuẩn, khử mùi Cân bằng độ ẩm Khay kính chịu lực Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều
 • Tủ lạnh Haier 186L HRF-205AC

  Giá bán: 6.390.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Diệt khuẩn, khử mùi Cân bằng độ ẩm Khay kính chịu lực Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều
 • Tủ lạnh Haier 186L HRF-205AB

  Giá bán: 6.390.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Diệt khuẩn, khử mùi Cân bằng độ ẩm Khay kính chịu lực Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều
 • Tủ lạnh Haier 165L HRF-185AC

  Giá bán: 5.790.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Diệt khuẩn, khử mùi Cân bằng độ ẩm Khay kính chịu lực Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều
 • Tủ lạnh Haier 165L HRF-185AB

  Giá bán: 5.790.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Diệt khuẩn, khử mùi Cân bằng độ ẩm Khay kính chịu lực Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều
 • Tủ lạnh Haier 207L HRF-225A(EC)

  Giá bán: 5.690.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  - Dung tích: 207 lít
  - Kiểu tủ: 2 cánh, không đóng tuyết
  - Kích thước: 528 x 1484 x 633,5 mm
  - Công nghệ Nano bạc khử mùi, diệt khuẩn
  - Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS (tiêu chuẩn giới hạn về chất gây nguy hiểm )
  - Luồng lạnh đa chiều, làm lạnh nhanh. Khay kính chịu lực
 • Tủ lạnh Haier 207L HRF-225AES

  Giá bán: 5.690.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  - Diệt khuẩn, khử mùi
  - Cân bằng độ ẩm
  - Khay kính chịu lực
  - Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều
 • Tủ lạnh Haier 207L HRF-225AB

  Giá bán: 6.690.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  - Diệt khuẩn, khử mùi
  - Cân bằng độ ẩm
  - Khay kính chịu lực
  - Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều
 • Tủ lạnh Haier 165L HRF-185AES

  Giá bán: 5.190.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Diệt khuẩn, khử mùi Cân bằng độ ẩm Khay kính chịu lực Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều
 • Tủ lạnh Haier 165L HRF-185AEC

  Giá bán: 5.190.000 VNĐ Còn hàng
  Khuyến mãi: • Máy sấy tóc Panasonic trị giá 200.000đ
  Diệt khuẩn, khử mùi Cân bằng độ ẩm Khay kính chịu lực Làm lạnh nhanh với luồng lạnh đa chiều